รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 ชุมนุม ไอโรบอท
สถานที่เรียน : Ch505 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
หมายเหตุ : รับนักเรียนที่สนใจทุกระดับชั้น
1.ภคมน ทิพย์เนตร
30 27
2 ชุมนุม​วอลเลย์บอล​
สถานที่เรียน : สนาม​วอลเลย์บอล​ อาคาร​สติล คุณ​ปลื้ม​
หมายเหตุ : นักกีฬา​ นักเรียน​ที่สนใจ มีความรับผิดชอบ​ และมีระเบียบ​วินัย
1.อ.สุกาญดา คงสมรส
30 53
3 ชุมนุมกรรมการนักเรียน(กนร.)
สถานที่เรียน : โถงอาคารฉลองราชย์
หมายเหตุ : นักเรียน กนร. ชั้น ม.5 เท่านั้น
1.อ.รัฐพล กัลพล
- - - - - 60 56
4 ชุมนุมกรีฑา​มัธยมต้น
สถานที่เรียน : อาคารบูรณาการ
1.อ.มุรธา​
- - - 50 61
5 ชุมนุมกรีฑา​มัธยมปลาย
สถานที่เรียน : อาคารบูรณาการ
1.อ.นฤนาท
- - - 50 34
6 ชุมนุมการแสดง
สถานที่เรียน : ลานรมย์มณี กับ ชั้น3บูรณาการ
หมายเหตุ : นักเรียนที่สนใจในการแสดงกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 ในพิธีเปิด พิธีปิด
1.น.ส.พิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
2.น.ส.สุรตา หวานสนิท
3.มนพัทธ์ โคอนันต์รัตนา
4.ศุภรัศมิ์ วิภักดีรัตนมณี
5.อ.ลักษณ์มงคล ถาวรณา
6.อ.ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
7.อ.สุภิญญา พั่วโพธิ์
8.อรวรา บัวผา
150 191
7 ชุมนุมกีฬากับความสุข
สถานที่เรียน : ห้องตรงข้ามห้องพักอบจ. ชั้น2 อาคารพิบูลพัฒนา2
หมายเหตุ : ชุมนุมนี้จะช่วยให้ นักเรียน มองเห็น ความสุขในการเข้าร่วมงานกีฬาสาธิตสามัคคี
1.อจ.วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร
- - - - 30 26
8 ชุมนุมครอสเวิร์ด
สถานที่เรียน : PR 104 อาคารพิบูลรำลึก
หมายเหตุ : ผู้ที่สามารถเล่นครอสเวิร์ดได้และเคยแข่งขันในระดับต่าง ๆ มาก่อนและต้องการเป็นนักกีฬา
1.นวพร วรรณาชัยสิทธิ์
30 46
9 ชุมนุมคอมพิวเตอร์กราฟิก
สถานที่เรียน : Computer lab 4
หมายเหตุ : ไม่ใช่ชุมนุมเล่นเกม
1.ดร.วิโรฒน์ ชมภู
- - - 20 30
10 ชุมนุมโครงงานวิทยาศาสตร์​
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการ​เคมี​ อาคารฉลองราชย์
หมายเหตุ : สมาชิกกลุ่มโครงงานเดียวกัน และเป็นนักเรียน ม.6 เท่านั้น
1.พรจันทร์ สั่งการ
- - - - - 25 17
11 ชุมนุมจิตอาสาสาธิตสามัคคี
สถานที่เรียน : โถงอาคารพิบูลพัฒนา 2
หมายเหตุ : ผู้ที่มีใจรักจิตอาสา
1.นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
2.อ.พาวา พงษ์พันธุ์
60 104
12 ชุมนุมเซปักตะกร้อ
สถานที่เรียน : ลานรมณีย์
1.อ.ฉลอง แสนโคก
20 22
13 ชุมนุมดนตรีไทย
สถานที่เรียน : เรือนรักษ์ศิลป์
1.นายนิพนธ์ กล่ำกล่อมจิตร
50 33
14 ชุมนุมดาราศาสตร์
สถานที่เรียน : CH508
- - - - 10 47
15 ชุมนุมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม.6/5 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
หมายเหตุ : ขอเปิดรับนักเรียน ม.6 เท่านั้น
1.อ.ทรงกรด แก้วศรีนวล
- - - - - 30 46
16 ชุมนุมเทนนิส
สถานที่เรียน : สนามเทนนิสโรงเรียนสาธิต
หมายเหตุ : มีความสามารถด้านกีฬาเทนนิสและอุปกรณ์กีฬาส่วนตัว
1.อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์
20 8
17 ชุมนุมนักกีฬากอล์ฟมัธยม
สถานที่เรียน : ห้องสมุดชั้น2 อาคารเชาน์มณีวงศ์
หมายเหตุ : นักกีฬากอล์ฟที่มีประสบการณ์ในการแข่งขัน
1.ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
30 12
18 ชุมนุมบาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล โรงยิม
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่สนใจฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
1.อาจารย์คณิตา จูตะเสน
30 61
19 ชุมนุมปิงปอง
สถานที่เรียน : อาคารบูรณาการ โรงพลศึกษา
หมายเหตุ : เฉพาะนักกีฬา
1.โสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์
25 25
20 ชุมนุมเปตอง
สถานที่เรียน : หลังตึกพิบูลรำลึก
หมายเหตุ : จะต้องทำการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อลงแข่งขันกีฬาสาธิต
1.ณัฐวรรณ เฉลิมสุข
2.พรจันทร์ สั่งการ
3.อ.ธราพงษ์ การกระโทก
40 54
21 ชุมนุมฝ่ายบันทึกภาพ และถ่ายทอดสด
สถานที่เรียน : ห้องนักเรียนม.4/7
หมายเหตุ : นักเรียนต้องมีอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ รับจำนวนไม่เกิน 20 คน ถ่ายทอดสดไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์รับจำนวน 10 คน
1.ประเสริฐศักดิ์
2.อ.จิรนุช ขาวเมืองน้อย
- - 30 38
22 ชุมนุมฝ่ายปฏิคม
สถานที่เรียน : โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
หมายเหตุ : เปิดรับนักเรียนทุกเพศ ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกปฏิบัติการ ในด้านงานต้อนรับ การเข้าสังคม และการวางตัวอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ
1.อ.ทรงกรด แก้วศรีนวล
2.อ.ทิพยาภา มานะสม
30 70
23 ชุมนุมฝ่ายประชาสัมพันธ์
สถานที่เรียน : ห้องประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ : นักเรียนช่วยงานกีฬาสาธิต
1.อ.รัฐพล กัลพล
20 58
24 ชุมนุมฝ่ายประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
สถานที่เรียน : ชั้น 2 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
หมายเหตุ : เข้าใจกฎ กติกากีฬา และใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
1.อาจารย์สญามณ รูปต่ำ
2.อาจารย์สิริลักษณ์ แสงจันทรา
- - - 30 14
25 ชุมนุมฝ่ายพยาบาลอาสา
สถานที่เรียน : โถงอาคารพิบูลพัฒนา 2
1.โสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์
30 35
26 ชุมนุมฝ่ายพิธีการ
สถานที่เรียน : โถงอาคารฉลองราชย์
หมายเหตุ : นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกขบวนพาเหรดเท่านั้น
1.เกษกนก พงษ์นัน
2.อ.รัฐพล กัลพล
- - - 35 44
27 ชุมนุมฝ่ายมอบเหรียญรางวัล
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการชีววิทยา1-2 ชั้น5 อาคารฉลองราย์ 50 ปี
1.นางสาวฉัตรสุดา เดชศรี
2.อ.สุกัญญา เคลือบแก้ว
3.อาจารย์มันทนา เมฆิยานนท์
- - - 60 73
28 ชุมนุมฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามบาสฯ หลังอาคารพิบูลพัฒนา2
หมายเหตุ : รับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนโรงเรียนเล่นกีฬาฟุตซอล
1.อ.อรรถพร ประสิทธินาวา
30 32
29 ชุมนุมฟุตบอลระดับมัธยมศึกษา
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
หมายเหตุ : รับนักกีฬาฟุตบอลระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายและผู้สนใจ ในกีฬาฟุตบอลสำหรับช่วยงานกีฬาสาธิตสามัคคี
1.อาจารย์พีร สามัญ
60 71
30 ชุมนุมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : ห้อง LIP103
หมายเหตุ : ไม่สามารถรับสมัคร นร จำนวนมากได้ เนื่องจากสถานที่จำกัด
1.Colin Johnson (CJ)
30 34
31 ชุมนุมวงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล ชั้น 3 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
หมายเหตุ : ในชุมนุมวงโยธวาทิต จะมีเครื่องดนตรีให้นักเรียนเลือก แบ่งออกเป็น 3 ประเภทเครื่องดนตรี ประกอบด้วย1.เครื่องเป่าลมไม้ 2. เครื่องเป่าลมทองเหลือง และ 3.เครื่องกระทบ นักเรียนที่จะเข้าชุมนุมวงโยธวาทิต ต้องเป็นนักเรียนที่สามารถซ้อมในช่วงเช้า(ตอนเข้าแถวหน้าเสาธง) ช่วงพักกลางวัน(หลังรับประทานอาหารเสร็จ) และช่วงเย็นหลังเลิกเรียนได้(แต่ในกรณีที่นักเรียนคนใดมีเรียนพิเศษในช่วงเย็น สามารถขออนุญาตไปเรียนพิเศษได้ ในวันที่ลงเรียนพิเศษเอาไว้ โดยไม่มีผลต่อคะแนนในรายวิชาชุมนุม)
1.อาจารย์โอภาส สุวรรณโพธิ์
57 53
32 ชุมนุมว่ายน้ำ
สถานที่เรียน : สระว่ายน้ำ
หมายเหตุ : นักกีฬาว่ายน้ำ และนักเรียน ม.6 ช่วยงานฝ่ายจัดการแข่งขันว่ายน้ำ
1.ปนัดดา จูเภาล์
2.ศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
30 29
33 ชุมนุมสวัสดิการ
สถานที่เรียน :  ม้าหินอ่อนหน้าอาคารพิบูลรำลึก
1.อาจารย์จีรสุดา เปลี่ยนสมัย
30 56
34 ชุมนุมหมากล้อม
สถานที่เรียน : อาคารพิบูลพัฒนา
หมายเหตุ : จะต้องมีพื้นฐานหมากล้อมในระดับที่ดี
1.นายพัสกร แนวปราณีต
20 15
35 ชุมนุมเอแมท
สถานที่เรียน : ห้องพักครูชั้น 3 อาคารพิบูลพัฒนา 2
หมายเหตุ : ผู้ที่สามารถเล่นเอแมทได้และเคยแข่งขันในระดับต่าง ๆ มาก่อน
1.นางสาวสญามณ รูปต่ำ
20 15
36 ชุมนุมไอเดีย
สถานที่เรียน : ห้อง Lab ฟิสิกส์1 อาคารฉลองราชย์ฯ
หมายเหตุ : รับเฉพาะมัธยมปลาย
1.ผศ.ทนงศักดิ์ ประสบกิตติคุณ
- - - 15 8
37 ชุมนุมแฮนด์บอลหญิง
สถานที่เรียน : สนามฝึกซ้อม​ฝั่งประถม
1.อ.พจนีย์ มาสุข
50 50
38 ภาษาอังกฤษอย่างเข้ม
สถานที่เรียน : ห้องเรียนชั้น ม. 6/7 อาคารพิบูลรำลึก LIP&SAM
หมายเหตุ : จำกัดสมาชิกเนื่องจากสถานที่จำกัด และสมาชิกต้องมีความสนใจและตั้งใจในการพัฒนา ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง
1.อาจารย์อภิญญา ชัยกุล
- - - - - 15 13