ตราสัญลักษณ์

 

 

 

 ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

1. ตราสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลม ตรงกลางเป็นรูปเลข 9 หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
2. มีนกเปลวเพลิงล้อมรอบ รัศมี 8 แฉก หมายถึง ความรุ่งโรจน์และรุ่งเรือง
3. ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไม่มีสิ้นสุด

© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา