วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2561 09:36

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

จำหน่ายใบสมัคร 5 พฤศจิกายน 2561 - 14 ธันวาคม 2561 (เว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ฝ่ายปฐมวัย ห้องฝ่ายบริหาร ห้องประชาสัมพันธ์ และร้านค้าสวัสดิการ

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 3810 2239 ฝ่ายปฐมวัย

Read 2981 times
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา