วันอังคาร, 15 มกราคม 2562 01:36

ประกาศ กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการ วมว. ระยะ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน

"โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ระยะ 2"

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการดังเอกสารแนบ

Read 1125 times
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา