วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562 08:06

แจ้งเพื่อทราบ กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่ามลพิษตามแต่ละสถานนี ในเขตพื้นที่ชลบุรีที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง

Read 686 times
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา