วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562 02:23

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP) ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

Read 2946 times
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา