วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562 04:16

ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์

Read 774 times
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา