ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการและวิธีการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ประกาศ  เปลี่ยนแปลงกำหนดการและวิธีการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

* วิธีการและขั้นตอนยื่นใบสมัครออนไลน์จะแจ้งให้ทราบในหน้าเว็บไซต์โรงเรียน

📌📌 แอดมินขออนุญาตแจ้งให้ทราบแบบเข้าใจง่าย ๆ 📌📌 

1. ยกเลิกกำหนดการเดิมที่ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนในวันที่ 9-10 ม.ค. 64 (ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียน) ผู้ที่กรอกข้อมูลในระบบเสร็จแล้ว ให้รอยื่นหลักฐานและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 23 - 28 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.st.buu.ac.th ซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนอยู่ในระหว่างจัดทำระบบดังกล่าวอยู่ จึงจะขอแจ้งวิธีการและขั้นตอนให้ทราบในภายหลัง

2. ทางโรงเรียนยังจำหน่ายเอกสารแนะนำโรงเรียนจนถึงวันที่ 8 ม.ค. 64 ภายในเวลา 16.00 น. (เริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30 น.) ณ ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องสำนักงาน อาคารฉลองราชย์ 50 ปี

3. ทางโรงเรียนจะปิดระบบการกรอกข้อมูลใบสมัครในวันที่ 10 ม.ค. 64 ภายในเวลา 16.00 น. (รหัสล็อกอินเข้าระบบกรอกใบสมัครอยู่ด้านในของปกเอกสารแนะนำโรงเรียน)

(7 Votes)