เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

กำหนดการงานเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ในวันที่ 26 - 27 มกราคม พ.ศ. 2563

(3 Votes)