ระบบรับสมัครออนไลน์

จะเปิดในวันที่ 23 ถึง 28 มกราคม 2564 เวลา 16:00 น. (เมื่อปิดระบบแล้วถือว่าสิ้นสุดการรับสมัคร)
step.png

ข้อมูลการรับสมัคร : (สำหรับผู้ที่ซื้อเอกสารใหม่)

ติดต่อซื้อเอกสารแนะนำโรงเรียน เพื่อรับรหัสสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบการสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องฝ่ายบริหาร ห้องฝ่ายวิชาการ อาคารฉลองราชย์ 50 ปี และร้านค้าโรงเรียน อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม 

จำหน่ายวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 -16.30 น. 
ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่  > http://www.st.buu.ac.th/html/index.php/th/admission2564