1. ข่าวทั่วไป
  2. ข่าวรับสมัครงาน

ปฏิทินของโรงเรียน

โครงการศึกษาดูงาน LIP GO Abroad (มัธยม 3/5 LIP)

โครงการศึกษาดูงาน LIP GO Abroad (มัธยม 3/5 LIP)

16-20 มกราคม พ.ศ. 2560 สาธารณรัฐเกาหลีใต้

โครงการฟุตบอล 7 คนประเพณี (มัธยม)

โครงการฟุตบอล 7 คนประเพณี (มัธยม)

16-27 มกราคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการ Class project and Secondary Excursion Overseas Field  Trips M.3 (IEP ม.3)

โครงการ Class project and Secondary Excursion Overseas Field Trips M.3 (IEP ม.3)

16-20 มกราคม พ.ศ. 2560 สาธารณรัฐเกาหลีใต้

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศ...

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูร...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้ง 3/2559 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้ง 3/2559 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"

อาจารย์ ดร.วิโรฒน์ ชมภู ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ผู้ควบคุมและฝึกสอนกีฬา รวมถึงประธานฝ่าย...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016