1. ข่าวทั่วไป
  2. ข่าวรับสมัครงาน

ปฏิทินของโรงเรียน

26-27 มกราคม 2561

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

12-16 กุมภาพันธ์ 2561

สอบปลายภาค 2/2560 นักเรียนระดับชั้น ม.6

26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561

สอบปลายปีระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

กิจกรรมของโรงเรียน

การนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย

การนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย

การนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งท...

ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 3 พฤศจิกายน 2560 {galler...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017

Please publish modules in offcanvas position.