ปฏิทินการศึกษา

สอบกลางภาค ระดับมัธยมศึกษา 2/2559

สอบกลางภาค ระดับมัธยมศึกษา 2/2559

สอบกลางภาค ระดับมัธยมศึกษา 2/2559 ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559

โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41

โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41

กิจกรรมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 วันที่ 6-14 มกราคม 2560

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 27 มกราคม 2560

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศ...

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูร...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้ง 3/2559 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้ง 3/2559 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"

อาจารย์ ดร.วิโรฒน์ ชมภู ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ผู้ควบคุมและฝึกสอนกีฬา รวมถึงประธานฝ่าย...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016