รับมอบต้นดาวเรือง จำนวน 50 ต้น จาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 อ.กฤษฎา สุวรรณพิทักษ์ ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ และ อ.ลักษณ์มงคล ถาวรณา ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ รับมอบต้นดาวเรือง จำนวน 50 ต้น จาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในโครงการ "ดาวเรืองของพ่อ" มอบต่อชาวบูรพา ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ณ บริเวณเรือนเพาะชำข้างหอพักนิสิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


Read 395 times Last modified on Wednesday, 13 September 2017 03:53
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017

Please publish modules in offcanvas position.