ฝ่ายปฐมวัย

ฝ่ายปฐมวัยมีภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. งานวิชาการ
  2. งานนโยบายและแผน
  3. งานกิจกรรมนักเรียน
  4. งานการเงินและพัสดุ
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017

Please publish modules in offcanvas position.