1. ข่าวทั่วไป
  2. ข่าวรับสมัครงาน

ปฏิทินของโรงเรียน

24 พฤษภาคม 2561

เปิดภาคเรียน 1/2561

21 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู

1-3 สิงหาคม 2561

สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ขอขอบคุณภ...

รางวัลโล่เด็กดีและเสื้อสามารถ ประจำปีพุทธศักราช 2561

รางวัลโล่เด็กดีและเสื้อสามารถ ประจำปีพุทธศักราช 2561

รางวัลโล่เด็กดี มีนักเรียนได้รับโล่รางวัลดังนี้ 1.เด็กหญิงนันท์นภัส กังวิวรรธน์ ระดับประถ...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017