1. ข่าวทั่วไป
  2. ข่าวรับสมัครงาน

ปฏิทินของโรงเรียน

4 ธันวาคม 2560

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

6 - 8 ธันวามคม 2560

สอบกลางภาค 2/2560

18 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561

ปิดการเรียนการสอน (การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์)

กิจกรรมของโรงเรียน

ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 3 พฤศจิกายน 2560 {galler...

คณาจารย์ เดินทางไปมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

คณาจารย์ เดินทางไปมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

อ.จรรยา ชาญสมุทร รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา, อาจารย์พรจันทร์ สั่งการ ผู้ช่วยงานผู้อำนวย...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017