1. ข่าวทั่วไป
  2. ข่าวรับสมัครงาน

คนเก่งสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"

responsive jquery slider joomla

ปฏิทินของโรงเรียน

โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา (ประถม 1-6)

โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา (ประถม 1-6)

3 กรกฎาคม-31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการ Satit “Creative Learning for Fun” (ปฐมวัย 1-3)

โครงการ Satit “Creative Learning for Fun” (ปฐมวัย 1-3)

3 กรกฎาคม-15 กันยายน พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู (ปฐมวัย 1-3)

โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู (ปฐมวัย 1-3)

3 กรกฎาคม-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีเปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 และบรรยากาศภายในงาน

พิธีเปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 และบรรยากาศภายในงาน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพาหม่อมหลวงปนัดดา ดิ...

ภาพบรรยากาศงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 (04 มิ.ย. 60)

ภาพบรรยากาศงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 (04 มิ.ย. 60)

ภาพบรรยากาศงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 (04 มิ.ย. 60) {gallery}Gallery/2017060604/{/gallery...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016