ปฏิทินการศึกษาประถมศึกษา

โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา (ประถม 1-6)

โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา (ประถม 1-6)

ทำบุญใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

ทำบุญใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

โครงการค่ายคณิตศาสตร์  (ประถม 6)

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (ประถม 6)

กิจกรรม : ประถมศึกษา

กิจกรรมคณิต วิทย์กับเกม

กิจกรรมคณิต วิทย์กับเกม

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ทำกิจกรรมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตรืโดยใช้เก...

กิจกรรมพื้นฐานและทักษะด้านกีฬา และดนตรี

กิจกรรมพื้นฐานและทักษะด้านกีฬา และดนตรี

เป็นกิจกรรม ในรายวิชาเสริมทักษะการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนฝึกทักษะในด้านกีฬา และ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประถมศึกษา

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016