พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน

วันอังคาร, 24 มกราคม 2560

เมือวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารฉลองราชย์ ๕๐ ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา {gallery}Gallery/2017012001/{/gallery}

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน

วันศุกร์, 02 ธันวาคม 2559

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารฉลองราชย์ ๕๐...

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา {gallery}Gallery/2016112902/{/gallery}

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้ง 3/2559 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้ง 3/2559 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"

วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ ดร.วิโรฒน์ ชมภู ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ผู้ควบคุมและฝึกสอนกีฬา รวมถึงประธานฝ่ายโครงการกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์" เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2559 ณ หอประชุ...

รวมพลังแห่งความภักดี

รวมพลังแห่งความภักดี

วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โ...

กิจกรรมดูดาวริมเล ครั้งที่ 3 ซูเปอร์ฟูลมูน

กิจกรรมดูดาวริมเล ครั้งที่ 3 ซูเปอร์ฟูลมูน

วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมดูดาวริมเล ครั้งที่ ๓ ตอน Super Full Moon ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตฯ เพื่อเ...

นิทรรศการ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ"

นิทรรศการ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ"

วันพุธ, 16 พฤศจิกายน 2559

งานห้องสมุด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดมุมนิทรรศการ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร" ซึ่งทางห้องสมุดได้รวบรวมหนังสือ และไฟล์...

กิจกรรมลอยกระทง ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมลอยกระทง ปีการศึกษา 2559

วันพุธ, 16 พฤศจิกายน 2559

ปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จัดกิจกรรมลอยกระทงระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ณ สระน้ำบริเวณฝ่ายปฐมวัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของไทย...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016