โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

ปฏิทินการสอบวัดผลกลางปีและการสอบแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

E-mail Print PDF

      ฝ่ายวิชาการขอแจ้งเรื่องปฏิทินการสอบวัดผลกลางปี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) และปฏิทินการสอบแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ดังนี้

Last Updated on Tuesday, 11 September 2012 12:02
 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรี และกีฬา

E-mail Print PDF

       ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรี และกีฬา

Last Updated on Saturday, 23 February 2013 13:24
 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2556(รอบที่ 2)

E-mail Print PDF

      โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและข้อกำหนดที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องปฏิบัติ ดังเอกสารให้ดาวน์โหลดนี้ :

       ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2556(รอบที่ 2)

      หมายเหตุ : กรณีผู้ปกครองที่ยื่นความจำนงในข้อผูกพันพิเศษ ให้โอนเงินสดผ่านธนาคาร (งดรับเงินสด) เลขที่บัญชีดังนี้
๑.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแหลมทอง ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา (รับรายงานตัวโรงเรียนสาธิต) 
เลขที่บัญชี ๓๘๖-๖-๐๐๐๙๙-๕
๒. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบางแสน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา (รับรายงานตัวโรงเรียนสาธิต) 
เลขที่บัญชี ๖๔๐-๓-๐๑๓๙๘-๓
และนำสำเนาใบรับฝากเงินที่ได้รับคืนจากธนาคารมาแสดงกับเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินในวันที่มารายงานตัว

 

Last Updated on Tuesday, 12 March 2013 15:09
 

ประกาศคัดเลือกผู้ยื่นเสนอการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ

E-mail Print PDF

ประกาศ

คัดเลือกผู้ยื่นเสนอการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุหมู่ผู้ปฎิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์

คลิ๊กดูรายละเอียด

 


Page 20 of 38
April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์