โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

E-mail Print PDF

ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาติดต่อลงชื่อรับวารสารเกลียวคลื่น ปีที่18 ฉบับที่1 ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารฉลองราชย์ 50 ปี

 

Last Updated on Tuesday, 12 March 2013 10:21
 

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 3)

E-mail Print PDF

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 3) เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและข้อกำหนดที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องปฏิบัติ ดังเอกสารให้ดาวน์โหลดนี้ :

หมายเหตุ : กรณีผู้ปกครองที่ยื่นความจำนงในข้อผูกพันพิเศษ ให้โอนเงินสดผ่านธนาคาร (งดรับเงินสด) เลขที่บัญชีดังนี้
๑. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแหลมทอง ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา (รับรายงานตัวโรงเรียนสาธิต) เลขที่บัญชี ๓๘๖-๖-๐๐๐๙๙-๕ 
๒. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบางแสน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา (รับรายงานตัวโรงเรียนสาธิต) เลขที่บัญชี ๖๔๐-๓-๐๑๓๙๘-๓ และนำสำเนาใบรับฝากเงินที่ได้รับคืนจากธนาคารมาแสดงกับเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินในวันที่มารายงานตัว

 

หนังสือรับรองประกอบการเบิกเงินค่าบำรุงการศึกษา

E-mail Print PDF

หนังสือรับรองประกอบการเบิกเงินค่าบำรุงการศึกษา

1. หลักสูตรปฐมวัย เอกสารแนบ
2. หลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP)  เอกสารแนบ
3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป. 1 - ม. 6)  เอกสารแนบ

Last Updated on Wednesday, 25 June 2014 11:32
 

ประกาศคัดเลือกผู้ยื่นเสนอการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ

E-mail Print PDF

ประกาศ

คัดเลือกผู้ยื่นเสนอการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุหมู่ผู้ปฎิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์

คลิ๊กดูรายละเอียด

 

กิจกรรมไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา 2554

E-mail Print PDF

 

 

     โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคณะครู อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 (ดูภาพกิจกรรม)

Last Updated on Friday, 17 June 2011 14:51
 


Page 20 of 40
August 2014
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

ปฎิทินการศึกษา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์