โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

E-mail Print PDF

ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาติดต่อลงชื่อรับวารสารเกลียวคลื่น ปีที่18 ฉบับที่1 ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารฉลองราชย์ 50 ปี

 

Last Updated on Tuesday, 12 March 2013 10:21
 

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 3)

E-mail Print PDF

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 3) เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและข้อกำหนดที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องปฏิบัติ ดังเอกสารให้ดาวน์โหลดนี้ :

หมายเหตุ : กรณีผู้ปกครองที่ยื่นความจำนงในข้อผูกพันพิเศษ ให้โอนเงินสดผ่านธนาคาร (งดรับเงินสด) เลขที่บัญชีดังนี้
๑. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแหลมทอง ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา (รับรายงานตัวโรงเรียนสาธิต) เลขที่บัญชี ๓๘๖-๖-๐๐๐๙๙-๕ 
๒. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบางแสน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา (รับรายงานตัวโรงเรียนสาธิต) เลขที่บัญชี ๖๔๐-๓-๐๑๓๙๘-๓ และนำสำเนาใบรับฝากเงินที่ได้รับคืนจากธนาคารมาแสดงกับเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินในวันที่มารายงานตัว

 

กิจกรรมไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา 2554

E-mail Print PDF

 

 

     โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคณะครู อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 (ดูภาพกิจกรรม)

Last Updated on Friday, 17 June 2011 14:51
 

ประกาศคัดเลือกผู้ยื่นเสนอการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ

E-mail Print PDF

ประกาศ

คัดเลือกผู้ยื่นเสนอการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุหมู่ผู้ปฎิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์

คลิ๊กดูรายละเอียด

 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)

E-mail Print PDF

 

ตามประกาศโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และประกาศโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ บัดนี้  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับปฐมวัยชั้นปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตามเอกสารแนบท้าย) และข้อกำหนดที่นักเรียนต้องปฏิบัติ ดังเอกสารให้ดาวน์โหลดนี้

 

Last Updated on Friday, 11 May 2012 08:58
 


Page 20 of 41
September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

ปฎิทินการศึกษา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์