โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรี และกีฬา

E-mail Print PDF

       ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรี และกีฬา

Last Updated on Saturday, 23 February 2013 13:24
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

E-mail Print PDF

ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาติดต่อลงชื่อรับวารสารเกลียวคลื่น ปีที่18 ฉบับที่1 ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารฉลองราชย์ 50 ปี

 

Last Updated on Tuesday, 12 March 2013 10:21
 

ประกาศคัดเลือกผู้ยื่นเสนอการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ

E-mail Print PDF

ประกาศ

คัดเลือกผู้ยื่นเสนอการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุหมู่ผู้ปฎิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์

คลิ๊กดูรายละเอียด

 

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 3)

E-mail Print PDF

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 3) เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนและข้อกำหนดที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องปฏิบัติ ดังเอกสารให้ดาวน์โหลดนี้ :

หมายเหตุ : กรณีผู้ปกครองที่ยื่นความจำนงในข้อผูกพันพิเศษ ให้โอนเงินสดผ่านธนาคาร (งดรับเงินสด) เลขที่บัญชีดังนี้
๑. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแหลมทอง ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา (รับรายงานตัวโรงเรียนสาธิต) เลขที่บัญชี ๓๘๖-๖-๐๐๐๙๙-๕ 
๒. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบางแสน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา (รับรายงานตัวโรงเรียนสาธิต) เลขที่บัญชี ๖๔๐-๓-๐๑๓๙๘-๓ และนำสำเนาใบรับฝากเงินที่ได้รับคืนจากธนาคารมาแสดงกับเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินในวันที่มารายงานตัว

 

ประกาศการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฐมวัย

E-mail Print PDF

ตามที่โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศรายชื่อผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การสอบสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ

Last Updated on Friday, 22 August 2014 12:23
 


Page 20 of 41
October 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

ปฎิทินการศึกษา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์