วิธีเข้าเรียนด้วยรหัสของชั้นเรียน ใน Google Classroom

วิธีการใช้งาน

นักเรียนต้องได้รับรหัสเข้าชั้นเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน จากรูปเป็นตัวอย่างรหัสเข้าชั้นเรียน ที่ได้รับจากที่ปรึกษา
- ประถมศึกษา 1-3 (ได้รับจากที่ปรึกษาแล้ว)
- ประถมศึกษา 4-6 และมัธยมศึกษาทั้งหมด จะได้รับในวันที่ 19 มิ.ย. เวลา 07:00 น. (สามารถเข้าดูได้ในไลน์ของห้องเรียน)

ตัวอย่างรูปแบบรหัสเข้าชั้นเรียน
หลังจากที่เข้าโปรแกรม Google Classroom แล้วจะขึ้นหน้าต่างดังรูปให้กดที่เครื่องหมาย +

ให้นำรหัสเข้าชั้นเรียนมากรอกในช่อง Code Class และกด Join

นักเรียนสามารถเข้าเรียนในรายวิชาที่เพิ่มเข้าไปได้แล้ว และให้นักเรียนกดที่ ขีดสามขีดด้านซ้ายมือ (ในกรอบสีแดง) เพื่อกลับไปหน้ารวมรายวิชา

โปรแกรมจะแสดงเมนูให้เลือก Clases โปรแกรมจะไปหน้ารวมรายวิชา ให้นักเรียนกลับไปทำตามข้อ 2 เพื่อเพิ่มรายวิชาใหม่