วิธีเข้าเรียนด้วยรหัสของชั้นเรียน ใน Microsoft Teams

วิธีการใช้งาน

นักเรียนต้องได้รับรหัสเข้าชั้นเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน จากรูปเป็นตัวอย่างรหัสเข้าชั้นเรียน ที่ได้รับจากที่ปรึกษา
- ประถมศึกษา 1-3 (ได้รับจากที่ปรึกษาแล้ว)
- ประถมศึกษา 4-6 และมัธยมศึกษาทั้งหมด จะได้รับในวันที่ 19 มิ.ย. เวลา 07:00 น. (สามารถเข้าดูได้ในไลน์ของห้องเรียน)

ตัวอย่างรูปแบบรหัสเข้าชั้นเรียน
หลังจากที่เข้าโปรแกรม Microsoft Teams แล้วจะขึ้นหน้าดังรูป (ถ้าไม่ขึ้นกดที่ Teams 2 ครั้ง ดังรูปในกรอกสีแดง) ในกรณีที่นักเรียนมีห้องเรียนอยู่แล้วให้ไปทำตามขั้นตอนที่ 5

ให้นำรหัสเข้าชั้นเรียนมากรอกในช่อง Join a team with a code. (ในกรอบสีแดง) และกด Join

นักเรียนสามารถเข้าเรียนในรายวิชาที่เพิ่มเข้าไปได้แล้ว และให้นักเรียนกดที่ All Teams เพื่อเพิ่มรายวิชาถัดไป

ในหน้านี้ดังรูปเป็นห้องเรียนทั้งหมดที่นักเรียนมี ให้นักเรียนเพิ่มห้องเรียนให้ครบโดยกดไปที่ Join or create team เพื่อเพิ่มชั้นเรียนโดยวิธีให้กลับไปดู ข้อ 3