วิธีการเข้าใช้งาน Microsoft Teams โดยการใช้งานผ่าน Google Chrome

วิธีการใช้งาน

เปิดบราวเซอร์ Google Chrome และเปิด www.office.com และกด

เข้าโดยใช้ รหัสนักเรียน@satit.buu.ac.th และกด

กรอกพาสเวิร์ดโดยสามารถดูวิธีคิดได้จากหน้าหลัก และกด

กด เพื่อลดการ Login ในครั้งต่อไป

หน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างของระบบ Office 365 ซึ่งมีโปรแกรมให้เลือกใช้หลายโปรแกรม ให้เลือก Teams

หลังจากโหลดเสร็จจะสามารถใช้งาน Teams สำหรับการเรียนออนไลน์ได้แล้ว

วิธีการใช้งานผ่านวิดีโอ