☰ เมนู
×

สาธิตวิชาการครั้งที่ 6


“สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0”

Satit Innovations for Thailand 4.0


ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560   ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

ตราสัญลักษณ์ประจำสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6

สัญลักษณ์ ความหมาย
ครั้งที่ 6 ของการจัดงานสาธิตวิชาการ ออกแบบโดยได้แนวคิดจากประตูกาลเวลาจากภาพยนตร์ “Stargate สตาร์เกท ทะลุคนทะลุจักรวาล” โดยใช้สีและลวดลายแนวโมเดิร์น ทันสมัย หมายถึงการพัฒนาและก้าวกระโดดของนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทางการศึกษา
ประกายความคิดของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาเยาวขนคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่ความเป็น ไทยแลนด์ 4.0
คลื่นน้ำ บ่งบอกถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษา


เพลงสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6

ชื่อเพลง : คลื่นนวัตกรรม
คำร้อง : อาจารย์สุรตา หวานสนิท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ทำนอง/เรียบเรียง : อาจารย์มุรธา นามพลกรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายนิธิกร สิมะลี ศิลปินวง 3.50
ขับร้อง : นายสิรวิชญ์ สุวรรณธนานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6


เนื้อเพลง
  ลมทะเล ตรึงใจให้เราอยู่ตรงนี้ ในวันที่มีสาธิตวิชาการ
  คลื่นซัดสาด เป็นเกลียวไปตามหาดร่ำร้อง
  ดังกึกก้องต้อนรับเพื่อนของเรา

  * โลกหมุน และเวียนเปลี่ยนผันไป ความรู้ใหม่มีอยู่รอบด้าน สาธิตมุ่งผลิตผลงาน
  วิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ** สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0
  สร้างองค์ความรู้ มุ่งไปสู่สากล สร้างชาติสร้างคน คิดค้นนวัตกรรม

  ซ้ำ (*, **, **)

  สร้างชาติสร้างคน คิดค้นนวัตกรรม

สถาบันที่ร่วมงาน