☰ เมนู
×

ประมวลภาพ สาธิตวิชาการครั้งที่ 6


“สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0”

Satit Innovations for Thailand 4.0


ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560   ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา