โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 10

ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 10

วันที่ 27-30 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"​มหาวิทยาลัยบูรพา

ประมวลภาพกิจกรรม

Card image cap
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 10

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

ดูอัลบั้มภาพ
Card image cap
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 10

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

ดูอัลบั้มภาพ
Card image cap
ประมวลภาพค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 10

ประมวลภาพค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

ดูอัลบั้มภาพ
Card image cap
พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 10

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

ดูอัลบั้มภาพ