ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่: 73 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
โทรศัพท์: 038-102255
โทรสาร: 038-393-238 

หมายเลขโทรศัพท์อื่น ๆ

 • ฝ่ายวิชาการ 038-382920, 038-102251
 • ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 038-102252
 • ฝ่ายปกครอง ระดับมัธยมศึกษา 038-102230
 • ฝ่ายปฐมวัย 038-382143
 • ฝ่ายประถมศึกษา 038-102238
 • สำนักงานโรงเรียน 038-102257
  • สารบรรณ ต่อ 102
  • บุคคล ต่อ 103
  • การเงิน ต่อ 104, 105, 108
  • พัสดุ ต่อ 106
 • ฝ่ายการศึกษานานาชาติ ขั้นพื้นฐาน (IEP) 038-384362
 • โครงการ วมว. โทรศัพท์ 038-102250
 • ร้านค้าโรงเรียน โทรศัพท์ 038-111020