ข่าวสารจากโรงเรียน
ปฏิทินการศึกษา

12 ต.ค. 2563

โครงการบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

30 ต.ค. 2563

กิจกรรมวันลอยกระทง (ครึ่งวันบ่าย)

9-13 พ.ย. 2563

สอบกลางปี ระดับประถมศึกษา/ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับมัธยมศึกษา