คณะผู้บริหารโรงเรียน

trin.jpg
รศ. ดร.ตฤณ กิตติการอำพล 
Assoc. Prof. Dr. Trin Kittikanampol
ผู้อำนวยการ
Director
patthawut.jpg
ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
Dr. Pathawut Rakklin
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Deputy Director of Administration
siriyupin.jpg
ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
Dr. Siriyupin Suthanatphakchana
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Deputy Director of Academic Affairs
rachai.jpg
อ.ราชัย นาเจริญ
Lec. Rachai Nacharoen
รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา
Deputy Director of Secondary Education
144847443-162157118831764-3487657173166275009-n.jpg
อ.เพ็ญพรรณ ศรีสายพร 
Lec. Penpun Srisayporn
รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา Deputy Director of Primary Education
denchai.jpg
ดร.เด่นชัย ปราบจันดี
Dr. Denchai Prabjandee
รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
Deputy Director of International Education Program for Basic Education
akkarawat.jpg
อ.อัครวัฒน์ อาชีวะ
Lec. Akkarawat Archewa
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
Assistant Director of Services
144678024-167747291524795-5194126039295304539-n.jpg
อ.ณิชนันทน์ ฉายแสง 
Lec. Nitchanan Chaisang 
ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย 
Assistant Director of Early Childhood Education
chalong.JPG
อ.ฉลอง แสนโคก
Lec. Chalong Saencok
ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา
Assistant Director of Secondary Education
147657421-753628855281966-9049864842464319153-n.jpg
อ.เอกยศ มานะสม 
Lec. Aekkayos Manasom 
ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายกิจการพิเศษ 
Assistant Director of Special Affairs