ประกาศ เลื่อนกำหนดรับเอกสารอนุมัติจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ เลื่อนกำหนดรับเอกสารอนุมัติจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

(1 Vote)