ประกาศ แจ้งงดการเรียนการสอนในที่ตั้งของระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

ประกาศ​  แจ้งงดการเรียนการสอนในที่ตั้งของระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ประกาศแนบ

 

(4 Votes)