ประกาศ แจ้งงดการเรียนการสอนในที่ตั้งของระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

ประกาศ​  แจ้งงดการเรียนการสอนในที่ตั้งของระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563

ประกาศแนบ

 

(0 Votes)