ประกาศ ขอแจ้งปฏิทินการศึกษา ฉบับที่ ​2 ตามประกาศ​ โรงเรียน​สาธิต​"พิบูล​บ​ำ​เพ็ญ" มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ที่ ​117/2563​

ประกาศ​  ขอแจ้งปฏิทินการศึกษา ฉบับที่ ​2 ตามประกาศ​ โรงเรียน​สาธิต​"พิบูล​บ​ำ​เพ็ญ" มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ที่ ​117/2563​

ขอแจ้งปฏิทินการศึกษา ฉบับที่​ 2 ตามประกาศ​ โรงเรียน​สาธิต​"พิบูล​บ​ำ​เพ็ญ" มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ที่​ 117/2563​ การเตรียมพร้อม​การสอนผ่านระบบออนไลน์​ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เริ่มใช้เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศ​ของมหาวิทยาลั​ยบูรพา​

 

 

(2 Votes)