ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและส่งเอกสารคืน ที่คุณเจติยา อุ่นกมล ณ ห้องสำนักงานฝ่ายมัธยมศึกษา อาคารฉลองราชย์ 50 ปี หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้

กำหนดการส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 2 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เพื่อทางโรงเรียนจะได้พิจารณานักเรียนที่มีความเหมาะสมในการได้รับทุนการศึกษาต่อไป

(0 Votes)