ประกาศ ขยายเวลาประกาศรับสมัคร อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2567 (ขยายครั้งที่ 3) เลขที่ตำแหน่ง 9481 สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสาร

(0 Votes)