ข่าวทั้งหมด

ประกาศ ผลสอบรอบแรกของโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ ผลสอบรอบแรกของโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบ ประกอบด้วย
ทั้งนี้ขอนัดหมาย การลงประกาศผลสอบรอบแรกพร้อมกันในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ห้ามลงก่อนเด็ดขาด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ 
(1 Vote)