ประกาศ ผลรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน

ด้วยโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านภาษาไทยและต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2567 สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระหว่างชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 (รอบ 3)

 

หน้าที่ 1 จาก 97

ข่าวทั้งหมด