ประกาศ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2567 (ขยายครั้งที่ 2) เลขที่ตำแหน่ง 9481 สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสาร

 

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด