ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ตามที่โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ดำเนินการประกาศรับสมัตรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผบการคัดเลือกตามรายละเอียดที่แนบ

(4 Votes)

ข่าวทั้งหมด