ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

แบบฟอร์มชำระเงิน (ชำระเงินภายในวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 เท่านั้น)

* นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียมไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 5-7 มี.ค. 2567 เท่านั้น

* สามารถดูคะแนนได้ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2567 9:00 น. เป็นต้นไป

>> ระบบรับสมัคร

(42 Votes)

ข่าวทั้งหมด