ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน (อาจารย์ภาษาไทย)

ประกาศ ผลรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน

ด้วยโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านภาษาไทยและต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2567 สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด