ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและส่งเอกสารคืน ที่คุณเจติยา อุ่นกมล ณ ห้องสำนักงานฝ่ายมัธยมศึกษา อาคารฉลองราชย์ 50 ปี หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้

กำหนดการส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 กรกฏาคม 2564  เพื่อทางโรงเรียนจะได้พิจารณานักเรียนที่มีความเหมาะสมในการได้รับทุนการศึกษาต่อไป

(4 Votes)