ประชาสัมพันธ์ : นักเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา กองทุนส่งเสริมกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์  : นักเรียนที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา กองทุนส่งเสริมกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ติดต่อประสานงานและส่งเอกกสาร ทาง E-mail อาจารย์วัฒนาพร ดวงดีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ โทร 097-2487841

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้ (ดัง 2 ไฟล์ที่แนบให้ด้านบน มีประกาศหลักเกณฑ์ และ ใบสมัคร)

กำหนดการส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม-11 สิงหาคม 2564 เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้พิจารณานักเรียนที่มีความเหมาะสมในการได้รับพิจารณาทุนการศึกษาต่อไป

 

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด