ประกาศ ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศ ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. โดยใช้เพลทฟอร์ม Microsoft Teams เพื่อเข้าร่วมประชุมสดที่ลิงค์ https://bit.ly/3pEqOsX หรือสามารถสแกน QR Code จากในภาพ

 

 

 

(3 Votes)

ข่าวทั้งหมด