ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและส่งเอกสารคืน ที่คุณเจติยา อุ่นกมล ณ ห้องสำนักงานฝ่ายมัธยมศึกษา อาคารฉลองราชย์ 50 ปี หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้

  • กำหนดการส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 7 – 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 เพื่อทางโรงเรียนจะได้พิจารณานักเรียนที่มีความเหมาะสมในการได้รับทุนการศึกษาต่อไป
(0 Votes)