ข่าวทั้งหมด

ประกาศ ผลการพิจาณานักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตานักเรียนเก่า

ประกาศ ผลการพิจาณานักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตานักเรียนเก่า

(2 Votes)