ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งเอกสารคืนที่ คุณกาญจนา ศิริวรรณดี ห้องสำนักงานฝ่ายประถมศึกษา อาคารพิบูลบำเพ็ญ หรือ อีเมล์อาจารย์วัฒนาพร ดวงดีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

: กำหนดการส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 ธันวาคม 2564 เพื่อทางโรงเรียนจะได้พิจารณานักเรียนที่มีความเหมาะสมในการรับทุนการศึกษาต่อไป

(0 Votes)