ประกาศ รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศ รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง 82 - 2544 สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดประกาศ

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด