ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบระดับชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อ

โปรดเตรียมตัวดังต่อไปนี้ >> แนวทางการปฏิบัติตน

>> แนวทางการปฏิบัติตนสําหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ <<

โดยเมื่อตรวจสอบรายชื่อเสร็จสิ้นแล้วให้เข้าไปพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้ที่ ระบบรับสมัคร โดยใช้เลขที่ใบสมัครและรหัสผ่านในเอกสารแนะนำโรงเรียน

หมายเหตุ ในกรณีนักเรียนคนใดไม่มีรูปหรือรูปไม่ชัดเจน บนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ให้นำหลักฐานแสดงตัวตน มาแสดงต่อกรรมการกลาง ในวันที่มาสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ (เช่น บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนที่มีรูปถ่าย)

(13 Votes)

ข่าวทั้งหมด