ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โปรดเตรียมตัวดังต่อไปนี้ก่อนเข้ารับรายงานตัว 
>> แนวทางการปฏิบัติตนในวันรายงานตัวนักเรียนใหม่

หมายเหตุ นักเรียนสามารถเข้าดูคะแนนการสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยใช้เลขที่ใบสมัครและรหัสผ่านในเอกสารแนะนำโรงเรียน ได้ที่เว็บไต์ http://stbuu.sisacloud.com/

>>ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

(14 Votes)

ข่าวทั้งหมด