ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์สังคมศึกษาฯ ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์สังคมศึกษาฯ
ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๐๘/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๔ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น
บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่แนบ

(1 Vote)

ข่าวทั้งหมด