ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6

เอกสารแนบ


ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2565

สำหรับนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ทุกหลักสูตร

นักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคารระบบ Taller Payment ที่ทางโรงเรียนแจกให้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เท่านั้น

แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์ สามารถนำไปเบิกได้กับทางต้นสังกัด

หากพ้นกำหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร อาคารฉลองราชย์ 50 ปี

ทุกวันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -15.30 น. เท่านั้น

โดยต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 20 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(4 Votes)

ข่าวทั้งหมด