ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและส่งเอกสารคืน ที่คุณเจติยา อุ่นกมล ณ ห้องสำนักงานฝ่ายมัธยมศึกษา อาคารฉลองราชย์ 50 ปี หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้

กำหนดการส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 เพื่อทางโรงเรียนจะได้พิจารณานักเรียนที่มีความเหมาะสมในการได้รับทุนการศึกษาต่อไป

(2 Votes)

ข่าวทั้งหมด